Om du har problem med att logga in på Mina sidor, läs följande råd.

Har vi din e-postadress?

För att du som hyresgäst ska kunna logga in på Mina sidor behöver du ha en giltig e-postadress inlagd i vår hyresgästprofil. Om du vet att du inte har uppgett din e-postadress eller att den är gammal, hör av dig till vår växel på telefon 075-2415000, så hjälper vi dig att uppdatera dina uppgifter. Efter att e-postadressen är uppdaterad kan du använda dig av funktionen ”Glömt lösenord” för att få ett nytt lösenord skickat till din aktuella e-postadress.

Tillbaka till startsidan för att logga in på Mina Sidor

Finns fler än en person på hyreskontraktet?

Kontrollera att ni loggar in med uppgifter för personen som står först på hyreskontraktet, kolla även att ni har uppgett en giltig e-postadress för det första namnet på hyreskontraktet.

Tillbaka till startsidan för att logga in på Mina Sidor

Startat konto på Mina sidor före den 6 december 2017?

Den 6 december 2017 bytte vi system vilket även påverkar Mina Sidor. Om du startat ett konto på Mina sidor före den 6 dec 2017, behöver du skapa nya inloggningsuppgifter för ditt konto.  Du behöver då göra en uppdatering genom begära ett nytt lösenord. Du kan sen ändra till det lösenord som du själv önskar under ”Byt Lösenord” på Mina sidor.

Tänk även på att vi behöver ha en aktuell e-postadress till den person som står först på kontraktet inlagd i vår hyresgästprofil. Finns fler personer på kontraktet, är kontot på Mina sidor knutet till den person som står på första raden.

Tillbaka till startsidan för att logga in på Mina Sidor

Får du ingen e-post med nytt lösenord?

Om du begärt ett nytt lösenord via länken ”Glömt lösenord” ska det komma ett e-postmeddelande till dig. Om meddelandet inte dyker upp i din mailbox kan det ha hamnat i skräpposten. Kontrollera det innan du tar kontakt med vår växel.

Tillbaka till startsidan för att logga in på Mina Sidor

Kan alla ha konto på Mina sidor?

Du kan inte ha konto på Mina sidor om du är:

• Andrahandshyresgäst

• Hyresgäst genom kommunen

Tillbaka till startsidan för att logga in på Mina Sidor

Uppdatera webbläsare

Vår strävan är att vår webbplats ska vara korrekt, tillgängligt och användbar för så många som möjligt oavsett om du söker bostad eller är hyresgäst. Om sidorna ser konstiga ut och du t ex inte kan se bildelement som borde ha varit där, kan du behöva uppdatera din webbläsare.  Nedan kan du hämta den senaste versionen av den webbläsare som du föredrar.

Webbläsare

Det är viktigt att ha en uppdaterad webbläsare för att få en bra upplevelse av webben. För bästa upplevelse av vår webbplats rekommenderar vi något av nedanstående alternativ. Här kan du hämta den senaste versionen av den webbläsare du föredrar:

Internet Explorer fungerar i de flesta fall på vår webbplats, men vi rekommenderar i första hand något av de ovanstående. Om din webbläsare är inställd på att visa mycket större eller mindre textstorlek än normalläget kan förskjutningar i grafiken förekomma.

Tillbaka till startsidan för att logga in på Mina Sidor

 

PDF

För att öppna PDF-filer behöver du programvaran Acrobat Reader: